سازمان حج و زیارت

تاریخ: 25 اردیبهشت 1403

سازمان حج و زیارت اعلام کرد؛جزییات پوشش بیمه ای زایران حج تمتع 1403

به گزارش روابط عمومی سازمان حج و زیارت؛ پوشش بیمه ای مناسب برای زائران حج تمتع و تعهدات بیمه گر در قبال زایران، یکی از مهمترین اقدامات مربوط به خدمات رسانی مطلوب محسوب می شود که خوشبختانه خدمات بیمه ای به نحو شایسته ای برای زائران در نظر گرفته شده تا دغدغه ای در این زمینه وجود نداشته باشد.در قرارداد بیمه‌ای زائران حج تمتع 1403 با شرکت بیمه گر، میزان تعهدات در نظر گرفته شده برای پوشش بیمه‌ای زائران حج تمتع 1403 شامل بیمه درمان، عمر، حادثه و مسئولیت بار است.موارد به شرح زیر است؛ * شرایط و تعهدات بیمه ای درمان
-پرداخت هزینه های درمانی بستری بیمارستانی و اعمال جراحی عمومی و تخصصی به علت بیماری یا حادثه در مراکز درمانی و بیمارستانی ایران یا عربستان هر یک از بیمه شدگان تا سقف مبلغ 000‏/000‏/000‏/1 ریال (100 میلیون تومان)
-پرداخت هزینه های درمان سرپایی و پاراکلینیکی ناشی از بیماری یا حادثه هر یک از بیمه شدگان در ایران یا عربستان تا سقف مبلغ 000‏/000‏/200 ریال(20 میلیون تومان)
++حداکثر تعهد بیمه گر جهت پرداخت هزینه های درمانی سرپائی و بستری بیمارستانی و انجام اعمال جراحی هر یک از بیمه شدگان، مجموع بندهای فوق جمعاً به مبلغ 000‏/000‏/200‏/1 ریال(120 میلیون تومان) می باشد.


شرایط و تعهدات بیمه ای عمر و حادثه
-پرداخت غرامت فوت به هرعلت (عمر زمانی) هر یک از بیمه شدگان به مبلغ 000‏/000‏/300‏/1 ریال(130 میلیون تومان).
-پرداخت غرامت فوت ناشی از حادثه هر یک از بیمه شدگان به مبلغ 000‏/000‏/000‏/9 ریال (900 میلیون تومان).
++در صورت فوت بر اثر حادثه هریک از بیمه شدگان، میزان غرامت فوت پرداختی به ذینفعان و وراث قانونی بیمه شده مجموع بندهای فوق به مبلغ 000‏/000‏/300‏/10 ريال (یک میلیارد و 30 میلیون تومان) می باشد.
++پرداخت غرامت نقص عضو یا از کارافتادگی دائم (کلی یا جزیی) در اثر حادثه هر یک از بیمه شدگان تا سقف مبلغ 000‏/000‏/000‏/9 ریال(900 میلیون تومان) با نظر پزشک معتمد بیمه گر و بر اساس جدول نقص عضو مندرج در شرایط عمومی بیمه حوادث.

شرایط وتعهدات بیمه ای مسئولیت بار
بار همراه بیمه شده شامل ساک، چمدان و محتویات آنها و سایر متعلقات تحت مالکیت وی می باشد.
-جبران خسارت وارد شده به بار همراه هر یک از بیمه شدگان در مسیر رفت تا سقف مبلغ 000‏/000‏/100 ریال(10 میلیون تومان).
-پرداخت خسارت وارد شده به بار هر یک از بیمه شدگان در طول مدت اقامت و در مسیر برگشت تا سقف مبلغ 000‏/000‏/200 ریال (20 میلیون تومان).
++پرداخت خسارت بار توسط بیمه گر در داخل کشور و به ریال ایران خواهد بود. خسارت بار بر اساس قیمت روز اجناس در بازار و پس از کسر 10 درصد فرانشیز تا سقف تعهدات بندهای فوق انجام می شود.

*مدت زمان و محدوده پوشش بیمه ای -شروع پوشش بیمه ای هر یک از بیمه شدگان از 12 ساعت قبل از زمان انجام پرواز رفت به عربستان (زمان درج شده در بلیط هواپیما) می باشد.-خاتمه پوشش بیمه ای هر یک از بیمه شدگان 12 ساعت پس از بازگشت بیمه شده از عربستان و ورود به خاک کشور پایان می یابد. مهر ورود اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مبنای محاسبه ورود بیمه شده به کشور می باشد.-محدوده پوشش شهر محل اعزام یا اقامت بیمه شده، طول مسیر رفت به فرودگاه محل اعزام، داخل خاک کشور عربستان و مسیر بازگشت از فرودگاه تا شهر محل اعزام یا اقامت بیمه شده، محدوده مکانی است که هر بیمه شده تحت پوشش تعهدات این قرارداد می باشد.

روتیتر