Menu

سئوالات متداول

سامانه سامفا

نام کاربری و رمز ورود به سامانه همانند سامانه کارگزاران می باشد
براساس فرآیند ارزشیابی 360 و با استفاده از فرمول میانگین وزنی با به کارگیری وزن های متفاون ارزشیابی کنندگان
با مراجعه به قسمت نمایش کارنامه و انتخاب پروژه مورد نظر
با مراجعه به قسمت نمایش کارنامه و جزئیات آن در هریک از شاخص های مربوطه نقاط ضعف و قوت فرد قابل مشاهده می باشد.
در قسمت ارزشیابی با انتصاب پروژه مورد نظر به صفحه ارزیابی رفته و در قسمت ارزشیابی شوندگان کلیه جایگاه های مورد ارزیابی قابل مشاهده می باشد.
الف 1 و الف 2 : عالی
ب1 و ب 2 : خیلی خوب و خوب
ب3 : متوسط
ج1 و ج 2 : ضعیف
نکته : ج 1 یک دوره از اعزام معاف می گردد و ج2 دو دوره از اعزام معاف می گردد.

سامانه فاخر

شما باید اطلاعات سند ودیعه گذاری و مشخصات فردی خود و همراهان را برای تشکیل گروه داشته باشید ضمن اینکه جهت تایید نام کاربری خود به یک شماره تلفن همراه احتیاج دارید.
اطلاعات کاروانهای هر استان و اطلاعیه در مورد نوبت از طریق سایت دفتر هر استان از آدرس https://www.haj.ir/ در دسترس است.
لطفا به فایل راهنمای موجود مراجعه کنید.
خیر، تمام عملیات رزرو به صورت برخط و توسط خود شخص انجام میشود و پس از نهایی شدن رزرو باید برای تحویل مدارک به دفاتر کارگزاری مراجعه کنید.
بله، کاروانهای جدید به تناوب و بر اساس اطلاعیه سازمان اعلام میشوند ضمن اینکه در صورت انصراف افراد از تشرف، ظرفیت خالی در معرض رزرو عموم قرار میگیرد.

سامانه رزرو حج تمتع

شما باید اطلاعات سند ودیعه گذاری و مشخصات فردی خود و همراهان را برای تشکیل گروه داشته باشید.
با توجه به اینکه ثبت نامی تشرف به حج تمتع از سالهایی شروع شده که کدملی در اختیار همه نبوده است، اطلاعات فاقد مشخصات شناسنامه ای صحیح یا کدملی قابل رزرو از سایت نیستند و باید به دفاتر کارگزاری مراجعه کنند.
رزرو کاروان مورد نظر و دریافت فرم معاینه پزشکی جهت مراجعه به پزشک کاروان
بله، حتی در زمانی که عملیات حج در جریان نیست هر شخصی با در اختیار داشتن اطلاعات میتواند صحت امکان رزرو اینترنتی خود را کنترل کند.
اطلاعات کاروانهای هر استان و اطلاعیه در مورد نوبت از طریق سایت دفتر هر استان از آدرس https://www.haj.ir/ در دسترس است.

سامانه ثبت نام حج

این سایت مختص مدیران محترم کاروانهای حج سال جاری بوده و ایجاد کاربری فقط از طریق دفاتر حج امکانپذیر است.
با مراجعه به سایت کارگزاران موضوع را از طریق استان خود دنبال کنید.
با توجه به دستوراالعملهای موجود، زمانبندی ثبت نام کاروانهای هر استان اعلام شده است و شما باید در روز شروع استان خود وارد بشوید.
خیر، بیشتر عملیات ستادی مدیران کاروان در کشور عربستان از طریق سایت انجام میشود و شما باید در کشور عربستان نیز کلمه کاربری و رمز عبور خود را همراه داشته باشید.

سامانه عمره

این سایت مختص مدیران محترم کاروانهای عمره مفرده سال جاری بوده و ایجاد کاربری فقط از طریق دفاتر حج امکانپذیر است.
با مراجعه به سایت کارگزاران موضوع را از طریق استان خود دنبال کنید.
با توجه به دستوراالعملهای موجود، زمانبندی ثبت نام کاروانهای هر استان اعلام شده است و شما باید در روز شروع استان خود وارد بشوید.
با راه اندازی سامانه فاخر، تمام عملیات رزرو زایر توسط خود متقاضیان انجام میشود.