شنبه, 29 اردیبهشت 1403
جستجو
  •  
  • شنبه, 29 اردیبهشت 1403
  • شنبه, 29 اردیبهشت 1403

آمار ارائه خدمت دستگاه
مهدی اجتهادی | يكشنبه, 25 مهر 1400 | 92.1 KB
دانلود
اطلاعات تفصیلی هزینه کرد سالانه دستگاه
مهدی اجتهادی | دوشنبه, 26 مهر 1400 | 172.1 KB
دانلود
اطلاعات قراردادها
مهدی اجتهادی | يكشنبه, 9 آبان 1400 | 270.0 KB
دانلود
اطلاعات مفید برای کسب و کارها
مهدی اجتهادی | سه شنبه, 4 آبان 1400 | 37.6 KB
دانلود
فهرست مجوزهای اعطایی توسط دستگاه
مهدی اجتهادی | دوشنبه, 26 مهر 1400 | 528.9 KB
دانلود
فهرست مناقصات و مزایدات
مهدی اجتهادی | دوشنبه, 26 مهر 1400 | 4.7 MB
دانلود
گزارش ارزیابی عملکرد دستگاه
مهدی اجتهادی | دوشنبه, 26 مهر 1400 | 0 B
دانلود
گزارش عملکرد واحد پاسخگویی و پشتیبانی آنلاین
مهدی اجتهادی | يكشنبه, 25 مهر 1400 | 444.6 KB
دانلود
گزارش ارائه خدمات الکترونیک در سال 1400(تا پایان اردیبهشت ماه)
مهدی اجتهادی | دوشنبه, 31 خرداد 1400 | 46.1 KB
دانلود
گزارش ارائه خدمات الکترونیکی در سال 1398
مهدی اجتهادی | شنبه, 29 خرداد 1400 | 41.2 KB
دانلود
گزارش ارائه خدمات الکترونیکی در سال 1399
مهدی اجتهادی | شنبه, 29 خرداد 1400 | 43.2 KB
دانلود
گزارش پاسخگویی در سال 1399
مهدی اجتهادی | يكشنبه, 30 خرداد 1400 | 316.9 KB
دانلود