پنجشنبه, 06 اردیبهشت 1403
جستجو

سیدعباس حسینی

معاون وزیر و رئیس سازمان

 • مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • تلفن مستقیم : 64512510
 • پست الکترونیک : A.HOSEINI@HAJ.IR
مشاهده جزییات

غلامرضا رضائی

معاون امور حج و عمره

 • مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
 • تلفن مستقیم : 2-64512421
 • پست الکترونیک : -@haj.ir
مشاهده جزییات

حمیدرضا محمدی

معاون امور عتبات عاليات

 • مقطع تحصیلی : کارشناسی مدیریت امور حج و زیارت
 • تلفن مستقیم : 66582123
 • پست الکترونیک : ha.mohammadi@haj.ir
مشاهده جزییات

ایمان شمسایی

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع

 • مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد اندیشه سیاسی در اسلام
 • تلفن مستقیم : 64512350-1
 • پست الکترونیک : iman.shamsaee@gmail.com
مشاهده جزییات

مسعود عالیخانی

سرپرست اداره کل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

 • مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
 • تلفن مستقیم : 7-64512516
 • پست الکترونیک : masoudaalikhani@gmail.com
مشاهده جزییات

حسن محمدی

سرپرست اداره کل دفتر مدیریت عملکرد

 • مقطع تحصیلی : مدیریت کسب و کار
 • تلفن مستقیم : 021-64512201-2
 • پست الکترونیک : mohammadihassan280@gmail.com
مشاهده جزییات

منصور رفیعی

مدیرکل حراست

 • مقطع تحصیلی : -
 • تلفن مستقیم : 66582110
 • پست الکترونیک : @haj.ir
مشاهده جزییات

حمیدرضا آذرپی

مدیرکل دفتر برنامه ریزی پذیرش و اعزام زائرین حج و عمره

 • مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت ادیان
 • تلفن مستقیم : 66582021
 • پست الکترونیک : azarpay456@gmail.com
مشاهده جزییات

اصغر حاجی زاده

سرپرست اداره کل تغذیه و تدارکات حج و عمره

 • مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشدمدیریت دولتی – گرایش تحول
 • تلفن مستقیم : 66582209
 • پست الکترونیک : tadarokat@haj.ir
مشاهده جزییات

جواد ملاحسنی

مدیر کل اسکان حج و عمره

 • مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
 • تلفن مستقیم : 64512431
 • پست الکترونیک : j.mollahasani@gmail.com
مشاهده جزییات

مرتضی آقایی نعمتی

سرپرست اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی

 • مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
 • تلفن مستقیم : 66582132
 • پست الکترونیک :
مشاهده جزییات

بهنام فرج اللهی

ذیحساب و مدیرکل امور مالی

 • مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد حسابداری
 • تلفن مستقیم : 64512337-8
 • پست الکترونیک : B.Farajollahi@haj.ir
مشاهده جزییات

مهران فرشید

مدیرکل دفتر طرح و برنامه و فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی

 • مقطع تحصیلی : دکترا مدیریت فناوری اطلاعات (MIT)
 • تلفن مستقیم : 64512241
 • پست الکترونیک : m.farshid@haj.ir
مشاهده جزییات

شیرزاد پوش پاس

سرپرست اداره کل امور حقوقی و قراردادها

 • مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی(فقه و مبانی حقوق اسلامی)
 • تلفن مستقیم : 64512207
 • پست الکترونیک : Sh.Poushpas@haj.ir
مشاهده جزییات

سعید کوزه گران

سرپرست اداره كل دفتر پذيرش واعزام زائرين عتبات عاليات

 • مقطع تحصیلی : دکتری مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی
 • تلفن مستقیم : 64512402
 • پست الکترونیک : S.Koozehgaran@haj.ir
مشاهده جزییات

مرتضی اسدزاده

سرپرست اداره كل دفتر برنامه ريزی ونظارت براسكان، تغذيه وتداركات زائران عتبات عاليات

 • مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی
 • تلفن مستقیم : 64512412‏
 • پست الکترونیک : M.Asadzadeh@haj.ir
مشاهده جزییات

یاسر نباتی

مدیر كل دفتر راهبری ونظارت برامور كارگزاران

 • مقطع تحصیلی : کارشناسی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
 • تلفن مستقیم : 5-64512324
 • پست الکترونیک : y.nabati@haj.ir
مشاهده جزییات