سازمان حج و زیارت

مقدمه

ارائه خدمات مطلوب به زائران بیت الله الحرام و حرم شریف نبوی(ص) از اهداف مورد نظر سازمان می باشد و تحقق این امر مهم منوط به شناسایی، انتخاب، توانمندسازی و بکارگماری افراد شایسته، متعهد و توانمند خواهد بود که در تعامل کامل با سازمان حج و زیارت و رعایت ضوابط و دستورالعمل ها و انجام وظایف ابلاغی بتوانند ماموریت های محوله را به نحو احسن به سرانجام مقصود برسانند.

شرایط عمومی متقاضیان

 • اعتقاد راسخ، التزام عملی و تعهّد به شرع مقدّس اسلام، اصل مترقّی ولایت مطلق هی فقیه، اصول قانون اساسی، قوانین جمهوری اسلامی، و تبعیّت از ولیّ فقیه زمان، پای بندی و صیانت از اصول و ارزش های انقلاب و نظام اسلامی ایران.
 • داشتن تابعیّت جمهوری اسلامی ایران.
 • . برخورداری از حُسن شهرت، اخلاق حسنه، خوش رفتاری،امانت داری و سعه ی صدر.
 • برخوردار از سلامت جسمانی، روانی و عدم استعمال موادّ مخدّر،روان گردان و دخانیات.
 • نداشتن سوء پیشینه ی کیفری، اخلاقی و سیاسی.
 • عدم وابستگی به گروهک ها، جریان های ضدّانق الب، فِرَق و نِحله های انحرافی.
 • تاهّل )داشتن همسر دایمی و رسمی(.
 • داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیّت از خدمت نظام وظیفه

شرایط اختصاصی

 • مدرک تحصیلی: متناسب با مسوولیّتها و بر اساس دستورالعملهای سازمان حجّ و زیارت اعلام خواهد شد.
 • سن: حداقل و حداکثر سنّ متناسب با مسوولیّت تعیین می گردد؛به گونه ای که حداقلّ از 22 سال کم تر نباشد.
 • شغل: عدم اشتغال در مشاغلی که تصدّی آن ها براساس ضوابط و مقرّرات، مانع مسوولیّت در حوز هی کارگزاری حجّ و زیارت م یشود.
 • محرومیّت: جزو افراد معاف از همکاری با سازمان حجّ و زیارت نباشد.
 • احراز صلاحیّت های تخصّصی و حرفه ای: منابع انسانی مورد نیاز علاوه بر داشتن شرایط عمومی و اختصاصی، ملزم به ارایه ی گواهی صلاحیّت های تخصّصی از مراکز آموزشی سازمان حجّ و زیارت و یا مراکز مورد تایید سازمان هستند. همچنین صلاحیّت های حرفه ای می بایست از سوی کمیسیونهایی که از سوی سازمان حجّ و زیارت تعیین می شود، مورد ارزیابی قرار گرفته و احراز گردد.

شناسایی

 • فراخوان عمومی.
 • ثبت مشخّصات متقاضیان در سامانه .kargozaran.haj.ir
 • احراز شرایط عمومی و اختصاصی.
 • تعیین افراد حایز شرایط.
 • برگزاری آزمون، دریافت مدارک لازم و تایید پرونده ی الکترونیکی.

به کارگماری

 • اعلام نتایج به مرکز آموزش حجّ و زیارت.
 • برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز.
 • اعزام آزمایشی متقاضیان.
 • ارزیابی عملکرد متقاضی.
 • ابلاغ نتایج ارزیابی.
 • صدور حکم.

مدارک مورد نیاز

 • شناسنامه.
 • کارت ملي.
 • مدرک تحصيلي.
 • مدرك تائيد محل سكونت.
 • اصل آخرين حكم كارگزيني براي شاغلين دولتي.
 • اصل حكم برقراري حقوق بازنشستگي براي افراد بازنشسته.
 • گواهي سوابق ايثارگري. ( 1- سابقه حضور در جبهه هاي نبرد حق عليه باطل براساس گواهي نيروي مقاومت بسيج يا اداره عمليات وخدمات پرسنلي ستاد مشترك نيروهاي مسلح و يا اداره كل جهاد كشاورزي استان قابل قبول است. 2- سوابق آزادگی، جانبازی و خانواده ی شهید با ارایه ی کارت ایثارگری یا گواهی معتبر صادره از بنیاد شهید و امور ایثارگران، قابل قبول است.)
 • كارت پايان خدمت و يا معافيت از خدمت.
 • گواهي و يا مستندات مربوط به آندسته از سوابق زيارتي که تائيد نشده اند.

دانلود فایل

انتخاب و اعزام کارگزاران (حج تمتع - عمره مفرده - عتبات عالیات)