پنجشنبه, 06 اردیبهشت 1403
جستجو
  • سازمان حج و زیارت در راستای رعایت و احترام به حقوق شهروندان به ویژه حجاج و زائران بیت الله الحرام و اعتاب مقدس و در جهت توسعه دولت الکترونیک، اقدام به الکترونیکی نمودن وظایف و فعالیت های خود براساس نظر سنجی و مشارکت مردمی نموده و این مهم در سامانه های تخصصی نمود پیدا کرده است.
  • این سازمان با احترام به نظرات نخبگان ، آحاد مردم و خدمت گزاران به زائران به ویژه کارگزاران زیارتی جهت شفاف سازی و مرتفع ساختن نیازهای آنان تدوین پیش نویس نقشه راه سامانه های تخصصی خود را در برنامه دارد . شهروندان، نخبگان و کلیه ی ذینفعان به ویژه حجاج و زائران بیت الله الحرام و اعتاب مقدس عراق و سوریه و کلیه خادمان زائران از جمله کارگزاران این سفرهای زیارتی می توانند نظرات و پیشنهادهای خود را در مورد خدمات ارائه شده، روش های اجرایی و دستورالعمل ها از طریق لینک های زیر اعلام نمایند.
  • این نظرات و پیشنهادات توسط تیم تخصصی پشتیبان سامانه های مورد نظر جمع آوری شده و پس از بررسی نسبت به اعمال تغییرات، تجدید نظر و اصلاحات مورد نظر ، اقدامات لازم انجام خواهد شد.

نظرخواهی درخصوص کیفیت خدمات

دریافت نظرات مردمی

راهبرد مشارکت مردم با سازمان حج و زیارت

مشارکت الکترونیکی مردمی