شنبه, 02 تیر 1403
جستجو
1. مدت زمان رسیدگی به درخواست تا دریافت نتیجه قابل قبول است.
2. نوع مدارک مورد درخواست جهت رسیدگی، منطقی و معقول است.
3. سرعت و مهارت کارکنان راضی کننده می باشد.
4. هزینه سفرهای زیارتی مناسب است.
5. وجود دفاتر خدمات زیارتی موجب تسهیل و تسریع در اجرای امور می گردد.
6. با توجه به پیش ثبت نام اینترنتی عدم مراجعه به دفاتر زیارتی راضی کننده می باشد.
7. سرعت رسیدگی به مشکلات پیش آمده در فرایند پیش ثبت نام و یا ثبت نام راضی کننده می باشد.
8. زمان اطلاع رسانی جهت ثبت نام مناسب می باشد.
9. استفاده از بیمه در سفر های زیارتی راضی کننده می باشد.
ثبت نظر  مشاهده نتایج