شنبه, 02 تیر 1403
جستجو
1. وجود سامانه سماح را برای برنامه ریزی مسئولین چقدر موثر می دانید؟

2. آیا از اینکه سامانه سماح جهت ثبت نام بر روی بستر اینترنت در دسترس عموم می باشد رضایت دارید؟

3. میزان سهولت و راحتی ثبت نام در سامانه سماح را چگونه ارزیابی می نمائید؟

4. پراکندگی و دسترسی به دفاتر زیارتی سازمان حج و زیارت جهت ثبت نام ایام اربعین را چگونه ارزیابی می‌نمائید؟

5. میزان اطلاع رسانی در خصوص ثبت نام در سامانه سماح برای پیاده روی اربعین را چگونه ارزیابی می نمائید؟

6. بنرهای متحدالشکل ثبت نام اربعین را در سطح شهر خود چه میزان مشاهده کردید؟

7. هنگام ثبت نام در سامانه سماح، شرایط ثبت نام را مطالعه نمودید؟


8. تعداد مواردی که در قسمت شرایط ثبت نام ذکر شده است را به چه میزان ارزیابی می کنید؟

9. ثبت نام در سامانه سماح را چگونه انجام دادید؟


10. چنانچه در سامانه سماح انصراف داده باشید چه مدت زمان طول کشید تا هزینه ثبت نام به شما عودت داده شود؟

11. آیا رسید ثبت نام سامانه سماح توضیحات کافی در خصوص خدمات بیمه ای را به شما ارائه داده است؟

12. تعداد دفاتر و نمایندگی های بیمه را در ایام اربعین در مرزهای خروجی و داخل کشور عراق به چه میزان ارزیابی می نمائید؟

13. تعهدات شرکت بیمه در خصوص غرامت فوت، حادثه و یا جبران هزینه های بیمارستانی و درمان سرپایی را نسبت به حق بیمه پرداختی (15.000 تومان) چگونه ارزیابی می نمائید؟

14. میزان رضایت شما از خدمات مراکز درمانی هلال احمر در ایام اربعین به چه میزان می باشد؟

15. تعداد پایگاه های درمانی هلال احمر را در ایام اربعین در عراق چقدر ارزیابی می نمائید؟

ثبت نظر  مشاهده نتایج