شنبه, 02 تیر 1403
جستجو
1. توجیهات مناسب و کافی در رابطه با پیش ثبت نام و ثیت نام در کاروان از قبل انجام گرفته است.

2. تمامی فعالیت های ثبت نام که قابلیت الکترونیکی شدن را دارند، بصورت الکترونیکی قابل انجام است.

3. وجود دفاتر خدمات زیارتی موجبات تسهیل در امر ثبت نام و اعزام را فراهم می نماید.

4. استفاده از قابلیت های فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک در ثبت نام زائرین به گونه ای است که نیاز به مراجعه فیزیکی به دفاتر را از بین برده است.

5. سرعت رسیدگی به مشکلات در فرایند ثبت نام قابل قبول و مناسب است.

6. مدارک مورد درخواست برای ثبت نام منطقی و معقول است.

7. زمان و نحوه ی اطلاع رسانی در ثبت نام مناسب ارزیابی می شود.

8. زمانبندی برای ثبت نام قطعی و دریافت هزینه سفر مناسب است.

9. میزان رضایتمندی شما از پیش ثبت نام و ثبت نام قطعی در کاروانها

ثبت نظر  مشاهده نتایج